DSC_1391-kopi2

Hos Curax møder du en psykolog med ekspertise i hjernesygdomme og kognitive vanskeligheder 

– og hvilke konsekvenser det har for de berørte.

Curax er inspireret af de latinske ord cura [omsorg] og cortex [hjernebarken, hvor vores kognition, følelsesliv mv. styres]. Men Curax minder også om det eng./fr. ord courage [mod]. Det kræver mod at tale højt om det der er svært og forandret. Måske skal tabuer og misforståelser brydes. Det kræver mod at acceptere det, der er forandret – og at finde en ny vej i livet. 

Laila Øksnebjerg

Jeg blev uddannet cand.psych. i 2001. Efterfølgende er jeg autoriseret af Psykolognævnet, uddannet specialist i klinisk neuropsykologi under Dansk Psykologforening, og jeg har en ph.d.-grad indenfor neurovidenskab.

Jeg har gennem årene været ansat i privat, kommunalt og regionalt regi, hvor jeg har arbejdet med unge, voksne og ældre med hjerneskade eller hjernesygdom og deres pårørende. Siden 2010 har jeg været tilknyttet Hukommelsesklinikken og Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet, og her er jeg fortsat deltidsansat ved siden af min private klinik.

Jeg brænder for, at vi alle får en større forståelse for hvad hjernesygdomme og hjerneskader betyder for dem der rammes – og deres pårørende. Og at de berørte får den rette støtte og hjælp til at mestre livet.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, Selskabet Danske Neuropsykologer (tidl. formand) og Gerontopsykologisk Selskab.

Eksempler på publikationer:

Bøger:
Øksnebjerg, L., Hasselbalch, S., Lolk, A., Vølund, B. (Eds.): Forstå Demens, 3. udgave, Hans Reitzels Forlag, (2022).
Madsen, LP., Hasselbalch SG. og Øksnebjerg L. Få det bedste ud af livet med demens. Strandberg Publishing 2019.
Øksnebjerg, L. og Forchhammer H.B. (2012) ”Pårørende” I: Apopleksi – sygdom, behandling og organisation. Iversen, H., Forchhammer H.B. og Damgaard D. (Red.) Munksgaard.

Videnskabelige publikationer: https://scholar.google.dk/citations?hl=en&user=eFtWh0EAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate