DSC_1391-kopi2
Hos Curax møder du en psykolog med ekspertise i hjernesygdomme og kognitive vanskeligheder 
– og hvilke konsekvenser det har for de berørte.
Curax er inspireret af de latinske ord cura [omsorg] og cortex [hjernebarken, hvor vores kognition, følelsesliv mv. styres]. Men Curax minder også om det eng./fr. ord courage [mod]. Det kræver mod at tale højt om det der er svært og forandret. Måske skal tabuer og misforståelser brydes. Det kræver mod at acceptere det, der er forandret – og at finde en ny vej i livet. 
Laila Øksnebjerg

Jeg brænder for, at vi alle får en større forståelse for hvad hjernesygdomme og hjerneskader betyder for dem der rammes – og deres pårørende. 

– og at alle får den rette støtte og hjælp til at mestre livet.

Fra mit CV

2001: Cand.psych. Københavns Universitet

2003: Autoriseret af Psykolognævnet

2010: Specialist i klinisk neuropsykologi

2019: Ph.d. i neurovidenskab 

Ansættelser: Jeg har gennem årene været ansat i privat, kommunalt og regionalt regi, hvor jeg har arbejdet med unge, voksne og ældre med hjerneskade eller hjernesygdom og deres pårørende. Jeg har bl.a. været ansat indenfor rehabilitering og revalidering i Københavns Kommune og ved Neurologisk Afdeling, Glostrup Hospital. Fra 2010 til 2023 var jeg ansat ved Hukommelsesklinikken og Nationalt Videnscenter for Demens på Rigshospitalet. 

Jeg er deltidsansat forskningslektor ved Institut for psykolog, Københavns Universitet.

Jeg har haft selvstændig praksis på deltid siden 2005, og fra oktober 2023 er jeg i min egen virksomhed på næsten fuld tid.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, Selskabet Danske Neuropsykologer (tidl. formand) og Gerontopsykologisk Selskab.

Eksempler på publikationer:

Bøger:
Øksnebjerg, L., Hasselbalch, S., Lolk, A., Vølund, B. (Eds.): Forstå Demens, 3. udgave, Hans Reitzels Forlag, (2022).
Madsen, LP., Hasselbalch SG. og Øksnebjerg L. Få det bedste ud af livet med demens. Strandberg Publishing 2019.
Øksnebjerg, L. og Forchhammer H.B. (2012) ”Pårørende” I: Apopleksi – sygdom, behandling og organisation. Iversen, H., Forchhammer H.B. og Damgaard D. (Red.) Munksgaard.

Videnskabelige publikationer: https://scholar.google.dk/citations?hl=en&user=eFtWh0EAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate