Neuropsykologisk undersøgelse

Hvad er en neuropsykologisk undersøgelse?

En neuropsykologisk undersøgelse giver objektive mål og detaljeret beskrivelse af en persons kognitive færdigheder (fx koncentration og hukommelse), og sætter dette i sammenhæng til ressourcer og funktionsniveau i hverdagen.

En neuropsykologisk undersøgelse kan fx foretages i forbindelse med:

  • Undersøgelse ved mistanke om hjernesygdomme (fx demens, sklerose eller epilepsi)
  • Afklaring af følger og funktionsniveau pga. en hjerneskade (medfødt eller erhvervet, fx stroke)
  • Kognitive symptomer ved andre tilstande eller sygdomme, fx ADHD, depression, stress eller kognitive senfølger efter kræft.
 
Hvordan foregår en neuropsykologisk undersøgelse?

Den neuropsykologisk undersøgelse omfatter en indledende samtale, selve undersøgelsen og efterfølgende information om undersøgelsens resultater. En undersøgelse varer ca. 2-3 timer, men det varierer, alt efter kompleksiteten af tilstanden, behov for pauser, udtrætning osv. og en neuropsykologisk undersøgelse tilrettelægges altid individuelt.

I de tilfælde, hvor undersøgelsen er rekvireret af en kommune, forsikringsselskab, advokat mv., vil der typisk være fremsendt sagsakter før undersøgelsen, og dem vil jeg selvfølgelig have sat mig grundigt ind i før du kommer til undersøgelsen

Ved den indledende samtale taler vi først om rammerne for undersøgelsen, bl.a. formålet og rammerne for undersøgelsen. Derefter bliver du spurgt ind til dit dine nuværende og tidligere helbredsmæssige og sociale forhold, fx sygdomsforløb eller skader, behandling, samt uddannelse, arbejdsliv mv. og vi taler om dine symptomer og dit funktionsniveau i hverdagen.

Selve undersøgelsen består af en række forskellige kognitive test, der har til formål at undersøge fx koncentration, indlæring og hukommelse, sprog, bearbejdning af rumlige og synmæssige indtryk og styringsfunktioner (fx overblik og problemløsning).

Ved undersøgelsens afslutning vil du (hvis du ønsker det) få en kort mundtlig tilbagemelding på resultaterne.

Efterfølgende skrives en undersøgelsesrapport, som samler informationer fra sagsakter, information fra den indledende samtale, resultaterne af de kognitive test og min samlede faglige vurdering. Denne undersøgelsesrapport sendes til dig efter undersøgelsen, og naturligvis til en eventuel ekstern henviser (fx jobcenter, forsikringsselskab eller advokat).

 
Skal man tage en pårørende med til en neuropsykologisk undersøgelse?

Jeg opfordrer altid til, at man tager en pårørende med til en neuropsykologisk undersøgelse, og (hvis det også er et ønske fra din side) inviterer jeg altid den pårørende til at deltage i den indledende samtale og den efterfølgende tilbagemelding. Men ved selve undersøgelsen, hvor de neuropsykologisk test laves, deltager pårørende ikke. Den pårørende er velkommen til at sidde og vente i klinikken, mens vi laver undersøgelsen.

 
Rådgivning efter undersøgelsen

Tilbagemelding på undersøgelsen kan suppleres med at vi aftaler en tid, hvor du, og evt. pårørende, kommer til en mere uddybende feedback på undersøgelsen. Her tilbyder jeg også rådgivning omkring hvordan du/I kan håndtere kognitive vanskeligheder i hverdagen.

 
Pris for neuropsykologisk undersøgelse og rådgivning

Prisen varierer alt efter problemstilling og omfang, kontakt mig for at høre nærmere om muligheder og priser.

 
Hvad er neuropsykologi?

Neuropsykologi er en specialiseret retning indenfor psykologien, som har fokus på forholdet mellem hjerne og adfærd, og tager udgangspunkt i viden om hjerneprocesser og psykologiske funktioner. Det er et fagområde, som kombinerer viden fra mange videnskaber, bl.a. neurologi, psykologi, biologi, biokemi og pædagogik.

En neuropsykologisk undersøgelse bør foretages af en psykolog med videreuddannelse i klinisk neuropsykologi – du kan læse mere om neuropsykologi og neuropsykologer på hjemmesiden hos Selskabet Danske Neuropsykologer.

 
Neuropsykolog Laila Øksnebjerg

Jeg er specialist i klinisk neuropsykologi, og jeg er tidligere formand for Selskabet Danske Neuropsykologer. Som neuropsykolog har jeg arbejdet indenfor neurologi, rehabilitering, revalidering og psykiatri, og jeg har dermed bred viden og erfaring i at undersøge personer med hjerneskader og hjernesygdomme eller andre tilstande, der medfører kognitive vanskeligheder. Jeg har arbejdet indenfor det neuropsykologiske område siden 2001.